Sikkerhedsregler

Sikkerhedsregler SUHR

Generelle krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter:

 • Bær godkendt ridehjelm under ridning.
 • Bær sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten.
 • Bær sikkerhedsvest ved springning hvis du er under 18 år.
 • Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet.
 • Før altid en hest i trense eller grime og træktov.
 • Løb eller råb ikke i nærheden af hestene.
 • Du må aldrig rykke/flå/save hesten i munden med biddet.
 • Du må aldrig anvende pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion.
 • Du må aldrig anvende sporer uhæmmet.
 • Efterlad aldrig heste på opbindings/striglepladser uden opsyn.
 • Lad ikke hesten stå løs på staldgangen.
 • Lad aldrig to heste passere hinanden på steder hvor staldgangen er mindre end 2 meter bred.
 • Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.
 • Du skal have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil for at opholde dig alene i stalden.
 • Sørg for at bokslågen er lukket ordentligt, når du har sat hesten i boks.
 • Før din hund i snor på hele klubbens område.
 • Kend klubbens regler for ridning i ridehus og på baner.
 • Du skal have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil for at kunne deltage i ”fri ridning” uden undervisning.
 • I ridehal/på banen må der ikke være andre personer end ryttere og underviser, samt evt. trækkere.
 • Følg færdselsloven og følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken.
 • Slip først hestene fri, når alle er klar, hvis I er flere om at lukke heste på fold.
 • Vend gerne hesten, så den har hovedet mod dig inden du slipper den.
 • Du skal have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil for at lukke eller hente heste på folden.
 • Efterlad ikke en hest alene tilbage på foldene.
 • Tobaksrygning er strengt forbudt overalt indendørs.
 • Kend klubbens forholdsregler ved brand.
 • Kend klubbens opslag med de vigtigste telefonnumre.

Når ulykken sker:

 • Stands ulykken
 • Giv livreddende førstehjælp
 • Tilkald den nødvendige hjælp (brug 112 app’en)
 • Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet
 • Hvis du ser en hest, der er kommet til skade, tilkald ejeren og evt. dyrlægen.
 • Der forefindes førstehjælpskasse på døren ud til gårdspladsen.